barne- og ungdomsarbeid

Når man er ute i menighetens aktivitetslag er det som regel full fart. Da er det verdifullt med enkel og rask tilgang til aktivitetslagets medlemsdata. I 2016 fornyet vi vår mobilapp for iOS samt at vi lanserte den for Android. Den er tilgjengelig på norsk, og den fungerer nå også offline. Appen gjør det til en lek å registrere nye personer med bilde, oppdatere informasjoneb, eller plassere folk i grupper. Her får man verktøy for å lære seg navn og fjes.

For at det enkelte barn skal bli sett og ivaretatt, er det vanlig å registrere oppmøte i aktivitetslag for barn og unge. Dette gir også økt sikkerhet og godt datagrunnlag for både søknader og strategiske vurderinger. Ofte arrangeres søndagsskole parallelt med menighetens Gudstjeneste. Dermed kan ofte oppmøtelistene for barna være gode indikatorer på om nye familier har begynt, om noen har sluttet, eller om noen er trofaste og kan involveres enda mer. Mange sier at man kan ta temperaturen på menigheten på kvaliteten i barne- og ungdomsarbeidet. Cornerstone hjelper deg å ta denne temperaturen og å analysere dataene.

 

Kåre Skuland

Det er en lettelse å kunne registrere barna fort og effektivt når de kommer inn til Gudstjeneste - bare med noen få tastetrykk på en App. Supert!

Kåre Skuland introduserte Cornerstone i barnearbeidet i Jesus Church

Kontakt oss - menighet