Medlemshåndtering menighet

Nå kan du bruke din kirkebok til kommunikasjonen med medlemmene, men også for å registrere andre kontakter, nye besøkere, eller aktiviteter i menigheten.

I mange menigheter lever kirkeboken et liv avsondret fra den daglige driften av menigheten. Er det virkelig nødvendig å lagre samme person mange ganger? Mange menigheter har kompliserte konstellasjoner av datasystemer for å dekke alle sine kommunikative og administrative behov. Det er ikke utypisk med en liste som bl.a inneholder dette (kanskje du kjenner deg igjen):

  • System for medlemsliste (ofte mange Excel-ark og andre lister med folk i diverse aktiviteter eller grupper)
  • System for givertjeneste og rapportering av skattefradrag
  • Et nettsidesystem (kanskje WordPress)
  • En løsning for å sende SMS (evt pastorens private mobil med kontaktliste)
  • Et e-postliste-verktøy (kanskje MailChimp)

Dette betyr at man gjerne besitter en håndfull brukernavn/passord og at data om personer blir lagret mange steder - gjerne med varierende sikkerhet og med stor variasjon i stavefeil og manglende adresseoppdateringer.

Cornerstone bringer alle disse modulene sammen slik at du får:

  • Ett brukernavn og passord per person som bruker systemet. Det er lett å gi flere tilgang til de delene de skal jobbe med.
  • Alle personer lagres kun én gang - med høy sikkerhet og personvern
  • Vi integrerer inn alle betalingsløsninger. Selv betalingsdata fra banken henter vi automatisk for deg.

Du kan lett dele inn medlemmene dine etter demografi, bosted, hvem som går i grupper og i hva slags grupper, og en mengde andre kriterier. Dernest kan du sende SMS og e-post hvor systemet fletter inn personens egne datafelt som f.eks. navn om du vil. Du kan også sende ut slike meldinger på et fremtidig, ønsket tidspunkt.

Kontakt oss - menighet