Om oss

Kommunion består av teknologinerder som elsker Jesus, mennesker og teknologi. Faktisk er det vår høyere hensikt å elske mennesker gjennom teknologi. Og den mest strategiske måten vi kan oppnå det på, er ved å lage verdensledende verktøy for menighet og misjon. Når menigheter lykkes, så har vi også lyktes.

Kommunion AS er et norsk selskap som startet i 2000. Vi har vårt hovedkontor i Askim i Østfold. Vi har også avdelingskontorer i Moskva og Kiev. Av våre 15 fulltids medarbeidere er 8 av oss ansatt ved det norske kontoret. Der har vi en fullt bemannet kundestøtte som våre kunder kan benytte fritt så mye som de måtte trenge.

Vi har kunder på de fleste kontinenter og i mange land. Vi hjelper store organisasjoner som Billy Graham, Campus Crusade, Compassion, Christianity Today, og vi hjelper menigheter i kirkesamfunn som Baptistsamfunnet, Pinsebevegelsen, Den norske kirke, Metodistkirken, Misjonskirken Norge, Frikirken, Normisjon, trosmenigheter, DFEF m.fl.

Vi står opp om morgenen for at menighetene skal få det aller beste. Derfor er vår visjon et mentalt bilde av en forretningsmann som går til gudstjeneste en søndags morgen og utbryter: "Jeg skulle ønske at min forretning hadde like gode datasystemer som menigheten min har!". De som har det viktigste oppdraget bør ha de beste verktøyene.

Kontakt oss - menighet