Totalløsning for barne- og ungdomsorganisasjoner

Cornerstone får nasjonalt, regionalt og lokalt nivå til å samhandle

Cornerstone gir deg gode verktøy for trygg og sikker lagring av alle persondata for dine medlemmer. Vi tilpasser oss din organisasjon enten den er toppstyrt eller om den består av hundrevis av selvstendige lokallag. Har dere et regionalt nivå støtter vi også dette. Ethvert nivå i organisasjonen får tilgang på de personene og deres personopplysninger som det er saklig behov for. Nedenunder går vi gjennom hvilke funksjoner som er standard på hhv nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, samt hvilke muligheter som finnes for tilvalg.

Verktøy for nasjonalt nivå i organisasjonen

Basisfunksjoner

 • Oversikt over hvert enkelt medlem og dets lokale tilknytning(er) til lokallag
 • Oversikt over lokallag og deres tillitsvalgte
 • Enkelt å igangsette nye lokallag med medlemsverktøy
 • Kraftig personsøk med alle relevante eksportmuligheter
 • Kommunikasjon via post, e-post, SMS
 • Alle relevante verktøy for nasjonale støtteordninger:
  • Frifond
  • Fordelingsutvalget - grunnstøtte og kursstøtte
 • Duplikathåndtering
 • Innkreving av kontingent (for de som håndterer dette nasjonalt) via faktura/giro, Vipps, kredittkort kommunisert via post, SMS eller e-post
 • Faktureringssystem med regnskapsintegrasjon og automatisk kontering
 • GDPR-støtte med støtte for personvernerklæring, samtykker, angivelse av behandlingsansvarlig, personvernombud, Min Side mm.

Tilvalgsfunksjoner

 • Oppslag og datavask i Folkeregisteret og BringDialog
 • Nettsider
 • Webshop
 • Arrangementspåmelding
 • Givertjeneste

Verktøy for regionalt nivå i organisasjonen

 • Oversikt over medlemmer i lokallag i regionen og dets lokale tilknytning(er) til lokallag
 • Oversikt over regionens lokallag og deres tillitsvalgte
 • Kraftig personsøk med alle relevante eksportmuligheter
 • Kommunikasjon via post, e-post, SMS
 • Mulighet for å være mellomledd i det administrative arbeidet med godkjenning/avvisning og rettledning av søknader fra lokallagene ift Frifond
 • Duplikathåndtering

Verktøy for lokalt nivå: barne- og ungdomslagene

Basisfunksjoner

 • Verktøyet tilpasses organisasjonens logo og grafiske profil
 • Oversikt over hvert enkelt medlem og dets medlemskap
 • Kraftig personsøk med alle relevante eksportmuligheter
 • Duplikathåndtering
 • Verktøy for utfylling og innsending/godkjenning av Frifond-søknader

Normale tilvalgsfunksjoner

 • Organisering i grupper
 • Innkreving av kontingent
 • Kommunikasjon via post, e-post, SMS
 • Oppmøteregistrering
 • Bursdagspåminnere
 • Mobil-App for registrering av medlemmer og oppmøte samt verktøy for å lære seg navn og ansikter

Ytterligere tilvalgsfunksjoner

 • Nettsider
 • Arrangementspåmelding

 

Løsningene preges av:

 • Enkle skjemaer med mye utfyllingsstøtte
 • Gode og strukturerte kommunikasjonsprosesser fram og tilbake inntil den lokale søknaden godkjennes av sentralleddet i organisasjonen.

Kontakt oss