Hjelp til Frifondsøknader

Registrering av medlemmer og oppmøte ute i lokallagene kan selvsagt også tilflyte den sentrale databasen. Ikke minst er dette relevant for å håndtere sentrale søknader for barne- og ungdomsorganisasjoner som Frifond og nasjonal grunnstøtte. Cornerstone har håndtert dette i årevis for organisasjoner med hundrevis av lokallag og titusener av lokale medlemmer og har en egen modul som vi garanterer at til enhver tid tilfredsstiller nødvendige krav for disse søknadene. De lokale lederne er som oftest frivillige. Nøkkelen for å lykkes med Frifond, er etter vår erfaring:

  • Enkle skjemaer med mye utfyllingsstøtte
  • Gode og strukturerte kommunikasjonsprosesser fram og tilbake inntil den lokale søknaden godkjennes av sentralleddet i organisasjonen.

Kontakt oss