Medlemshåndtering

Cornerstone medlemshåndtering er skalerbart og kan brukes til alt fra små lokallag som et barnekor og opp til organisasjoner på et nasjonalt nivå med hundretusener av medlemmer. Vi strekker oss langt for å gjøre det så enkelt som mulig å registrere nye medlemmer, og å samle inn medlemskontingenter på en enkel måte.

Cornerstone medlemshåndtering er skalerbart og kan brukes til alt fra små lokallag som et barnekor og opp til organisasjoner på et nasjonalt nivå med hundretusener av medlemmer. Vi strekker oss langt for å gjøre det så enkelt som mulig å registrere nye medlemmer, og å samle inn medlemskontingenter på en enkel måte.

Basert på vår styrke og erfaring som både et lokalt og et sentralt medlemssystem, har Cornerstone tatt noen nye skritt framover. Med løsninger for å synkronisere medlemmer mellom uavhengig drevne rom/installasjoner i Cornerstone, kan vi bygge løsninger som samtidig fungerer optimalt både sentralt og lokalt. Cornerstone sin nettside- og intranett-teknologi gjør det raskt og effektivt å tilpasse det visuelle uttrykket av systemet, samtidig som man får integrert det i en bredere intern kommunikasjonsstrategi med intranett-muligheter. Nye medlemmer kan bli registrert både sentralt og lokalt, og synkroniseres trygt i et nettverk av lokale, regionale og sentrale organisasjonsledd. Vår mobilapp kan også være et kraftig verktøy for å jobbe lokalt for rask registrering av nye medlemmer. Da kan for eksempel en lokal barneaktivitetsleder enkelt registrere et nytt barn på sin smarttelefon, og kontingenten kan faktureres sentralt fra en nasjonal administrasjon.

Nøkkelfunksjoner

  • Utsendelse av faktura med KID, med mulighet for å opprette AvtaleGiro i nettbanken
  • Utsendelse av faktura på e-post, med mulighet for en unik lenke for å betale kontingenten enkelt med kort eller Vipps
  • Bli medlem og betal på en nettside
  • Mulighet for å sende medlemsgiro med åpent beløp slik at medlemmene kan gi en tilleggsgave hvor overskytende utover kontingentsatsen automatisk blir registrert som gave med skatterapportering
  • Nytt: Bli medlem på SMS - vi kan forhåndsutfylle et “bli medlem”-skjema basert på et BringDialog-oppslag. Man kan da velge å betale på telefonregningen, eller med kort. Vi sporer hvem som har vervet medlemmer for å ha en automatisk opsjon for å betale ut en vervebonus.
  • Purremekanismer på post og e-post
  • Man kan knytte en rolle til et aktivt medlemskap for å gi tilgang til lukkede nettsteder og ressurser for betalende medlemmer. Denne tilgangen avsluttes av seg selv hvis medlemskapet ikke videreføres.

Kontakt oss