BankID for menigheter

TRYGT. SIKKERT. ENKELT.

BankID for innlogging

Du kan beskytte tilgangen til dine organisasjonsdata med BankID. Digitaliseringsdirektoratet kategoriserer BankID som det "Høyeste sikkerhetsnivå (nivå 4)" for innlogging. I denne skalaen fra 0-4 er faktisk kombinasjonen brukernavn og passord helt nede på nivå 0. Når dere lagrer sensitive data som f.eks. religiøs tilhørighet, politisk tilhørighet, helseopplysninger, fagforening mm, så krever Datatilsynet såkalt to-faktor autentisering. Den enkleste løsningen for dette i Cornerstone er koder tilsendt på SMS, men selv om dette foreløpig tilfredsstiller et slags juridisk minstenivå, så er det fremdeles kun nivå 0 (oversikt over sikkerhetsnivåer). BankID på nivå 4 er gullstandarden og den "beste-praksisen" som vi vil anbefale alle våre kunder med sensitive data eller som på andre måter har nytte av å fremstå med høy grad av sikkerhet/trygghet overfor sine medlemmer/givere.

Ved å bruke BankID til innlogging, må du invitere dine brukere ved hjelp av deres fødselsnummer. Da trenger de ikke å opprette og huske på et passord. Dette kan også være en forenkling for noen brukere i tillegg til at det er en økt sikkerhet.

BankID for Min Side

Cornerstone Min side krever en innlogging gjennom BankID, SMS eller e-post (tilsendt midlertidige koder). For å ha en Min side-funksjon som fungerer bra, må en person som prøver å logge seg inn identifiseres. Dette kan være en utfordring ved bruk av mobilnummer, eller e-post, siden disse opplysning i noen tillfeller kan brukes av flere personer (ektefeller, eller barn). BankID er basert på fødselsnummer, og det er den eneste informasjonen som både personen og organisasjonen vet om som er 100% personidentifiserende. Så sannsynligheten for en vellykket identifikasjon er høyere med BankID. I tillegg, en person som prøver å logge seg inn på Min side kan være usikker på om organisasjonen har registrert mobilnummeret eller hvilken e-post som ble brukt. Mens alle trossamfunnsmedlemmer eller givere som mottar skattefradrag har registrert sitt fødselsnummer. Så andel personer som kan identifisere seg selv hos mange organisasjoner blir mye høyere med BankID. Dersom man har sensitive persondata vil vi fraråde at man åpner opp Min Side basert på tofaktor gjennom SMS eller e-post.

Pris

Merverdiavgift tilkommer på alle priser.

Menigheter
Oppstart: kr. 795,-   
Månedlig: kr. 79,-   
Per innlogging: 4 kreditter*

*) Cornerstone SMS-kreditter brukes både til SMS-utsendelser, SMS to-faktor-autentisering og til BankID autentisering. Kreditter kan kjøpes på: http://getcornerstone.no/sms